მიწოდების პირობები

მიწოდების პირობები

მიწოდების პირობები და ვადები

  • თბილისის საწყობიდან - 1/3 დღე
  • ევროპის საწყობიდან - 1/10 კვირა
  • გადახდის ვალუტა - ეროვნულ ლარში
  • გადახდის პირობა - 100%; 80/20 %
  • ანგარიშსწორება - უნაღდო, საბანკო გადარიცხვით

საწყობის მისამართი თბილისში: ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. №4

საიტზე მოცემული ფასი არ მოიცავს ადგილამდე მიწოდების ხარჯის ოდენობას.

ადგილამდე მიწოდების ხარჯი ითვლება ინდივიდუალურად, მისი კალკულაცია ხდება ტვირთის სპეციფიკის, გაბარიტული ზომების, წონის და მიწოდების მისამართის მიხედვით.

შაბათ კვირას წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე მიწოდების ტარიფები აღემატება სტანდარტულ განფასებას.

პროდუქციის ღირებულების ავანსის გადახდის შემთხვევაში, მაგ: ავანსი 80%; დარჩენილი 20% გადახდა ხორციელდება მიწოდებამდე წინასწარ 3/5 სამუშაო დღის განმავლობაში.

საიმპორტო პროდუქციაზე დადგენილი ფასი იწარმოება აშშ$ ან/და ევროს ექვივალენტით ლარში, მოცემული პირობის თანახმად, გადახდა ხორციელდება გადახდის დღისთვის არსებული თიბისი ბანკის კომერციული კურსის განსაზღვრებით აშშ$ ან/და ევროსთან მიმართევაში.

საიმპორტო პროდუქციის მიწოდების შემთხვევაში, იმპორტიორი სარგებლობს ტვირტის დაზღვევის ინსტრუმენტის, მიწოდებასთან დაკავშირებული რისკების დაზღვევის მიზნით.

მიწოდების ვადები დამოკიდებულია პროდუქციის სპეციფიკაზე და მის რაოდენობაზე, ზემოდ მოცემულია სწრაფი წარმოების პროდუქციის მიწოდების ვადები, სპეციალური შეკვეთების მიწოდების ვადები შესაძლებელია გაიზარდოს მეტად, დეტალები დაადგინეთ გაყიდვების ოფისის წარმომადგენელთან.

გადაზიდვის ფორმები - საკურიერო ფოსტა, ექსპრესს ფოსტა, საჰაერო, სახმელეთო და საზღვაო გადაზიდვა.

ყველა შეთავაზებული ფასი მოიცავს დღგ-ს, გარდა შემთხვევის, როდესაც მიმღები მხარე არ წარმოადგენს დღგ-ს გადამხდელს.

პროდუქციის მიწოდების პროცესის დაჩქარების მიზნით, გადახდის შემდგომ, შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ საგადასახადო დავალება და სვიფტი მოცემული ფოსტის მისამართზე : office@adjarainvest.ge